07 Dec 06 Thur

今晚突然打不到八字,只是一個多星期,像忘記了視線的控制一様.有導師一起上堂,反而很不自在,表現不太好,當差不多熱身完畢時,又要下堂了,真可鄰.
Advertisements

4 thoughts on “07 Dec 06 Thur

  1. 米米, 會唔會你緊張所以影響o左??
    要懂得駕駛技巧, 又要懂得放開心情黎揸呢..
    天氣涼了, 記得穿多件先去 Ride.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s